Par mums

Esi mīļi sveicināta un gaidīta mūsu mājas lapā “ Sievietes sirds”. Lai tā kļūst arī par Tavējo!

Mēs esam trīs - Kristīne, Elaine un Dace. Tik dažādas, bet mūs vienos
Kristus. Un uzdevums ko Viņš ir atstājis katram no mums - nest tālāk vēsti par
Jēzu. Šo vēsti mēs vēlamies līdzdalīt ar savu dzīvi, darbiem un vārdiem- gan savai ģimenei, gan draugiem, darbā, sabiedrībā, visur. Vēlamies pagodināt
Viņu ar visu savu dzīvi.

Mēs mīlam savas draudzes, - tās ir mūsu mājas, bet
mēs vēlamies spert soli laukā no savas konfesijas un draudzes robežām. Tur
savās garīgajās mājās ir labi, bet ārpus tām ir tik daudz vajadzību.
Cilvēki ir izsalkuši pēc kaut kā, ko nauda un ēdiens nevar apmierināt.

Rīkojos semināru" Sievietes sirds", kurā kā vieslektori aicinājām Polu
Rainhārti no ASV, sapratām, ka jāturpina iesāktais ceļš. Nolēmām attīstīt un
pilnveidot šo mājas lapu, lai iedrošinātu citas sievietes Latvijā nest
Labo Vēsti un izplatīt to kā labo smaržu visur kurp mēs dodamies. Mēs
redzam, ka sabiedrība ir izslāpusi pēc mīlestības. Lai šī Kristus mīlestība
plūst caur mums! Lai Tēvs svētī un palīdz šajā kalpošanā! Un, lai
kalpošana, nekad nekļūst svarīgāka par Viņu - Debess un zemes
Radītāju, To Kungu!

Īsi par mums:

Kristīne Zonne ir Rīgas Mateja draudzes locekle, precējusies 20 gadus un
audzina divus bērnus. Viņai ir juristes un politoloģes izglītība. Kristīnei
vienmēr ir bijis aicinājums kalpot draudzē.10 gadus viņa apmeklēja vecus cilvēkus Veco ļaužu pansionātā, pēc tam vairāk nekā 12 gadus ir rīkojusi un vadījusi Bībeles stundas sievietēm,
seminārus un evaņģelizācijas pasākumus gan savā draudzē, gan ārpus tās.
Viņas sirds īpaši deg par Latvijas sievietēm.

Elaine Brasil Bērziņa kopā ar ģimeni no Brazīlijas uz Latviju atbrauca
2006. gadā. Viņai ir logopēdijas un teoloģijas izglītība. Elaine ir precējusies 20 gadus un ir divu bērnus māte. Kopā ar vīru Hansu, viņi kopš
2010. gada novembra kalpo Rīgas Pestīšanas Tempļa Draudzē. 5 gadu laikā
Elaine ir iemācījusies runāt labā latviešu valodā. Viņa ir drosmīga nepaiet
garām tiem ,kurus mēs dažkārt cenšamies neredzēt - cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, dzīves pabērniem un tiem, kas cīnās ar atkarībām.

Dace Rence jau kopš agras bērnības ir jutusi spēcīgu pamudinājumu rūpēties
par pamestajiem un palīdzēt grūtībās un bēdās nonākušajiem. Viņa vēlējās
studēt sociālo darbu, taču Dieva vadīta nonāca Tallinā, kur ieguva bakalaura
grādu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās. Kopš 2004. gada Dace vada
bērnu un ģimeņu atbalsta biedrību "Bakners", kas sniedz atbalstu bērnu nama
bērniem un citiem grūtībās nonākušajiem. Dace ir precējusies 8 gadus un
viņu ģimenē aug meita. Dace ir kristiešu draudzes “ Dieva mājas” locekle.

Šodienas sabiedrībā, mēs, sievietes, esam noslogotākas kā jebkad. Māte,
sieva, māsa, meita, draudzene, darbiniece, studente – mums katrai ir vairākas lomas. Un katrai sievietei dzīvē ir vairāki cilvēki, kurus viņa ietekmē.
Šie cilvēki sagaida no viņas vadību, palīdzību,
mīlestību un iedrošinājumu. Tā ir liela atbildība jebkuram, bet īpaši
kristietēm. Kā Dieva meitām, mums ne tikai ir jāatstāj pozitīva ietekme uz
līdzcilvēku dzīvēm, bet mums tie ir jāvirza tuvāk Kristum. Mūsu misija
var būt kaut kur pasaules otrā galā vai ... arī vienkārši pie vakariņu
galda.

Mēs vēlamies iedrošināt sievietes būt par gaismu savā ģimenē, darbā un
vidē kurā viņas atrodas!

Mēs lūdzam, lai Tēvs mums dod gudrību kā to labāk izdarīt un paver kādas
jaunas iespējas.

Mīlestībā,

Kristīne, Elaine un Dace

2011. gadā

 

Dace, Pola, Kristīne Elaine

Atbalsta: